Наша школа — це:

― особистісно орієнтований підхід до кожного учня;
― створення умов ґрунтовного вивчення і всебічного розвитку;
― творчий союз учителів і учнів;
― сучасні інноваційні методи і форми навчання і виховання;
― можливості вибору змісти освітити відповідно до профілів навчання;
― громадянське спрямування навчально-виховного процесу;
― розвиток творчого потенціалу;
― колегіальність управління;
― створення атмосфери довіри і співпраці;
― психологічна допомога;
― повага до прав і свобод кожної людини.

Першорядними завданнями подальшого розвитку школи є:

 • виконання Законів «Про освіту», «Про мови», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 20.03.08 №244 – 2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»;
 • трансформація традиційних методів навчання і виховання за допомогою інноваційних технологій;
 • реалізація власної моделі підготовки компетентного випускника;
 • створення умов для реалізації освітніх запитів кожного учня;
 • реалізація власної моделі Школи сприяння здоров'ю;
 • широке використання передового педагогічного досвіду;
 • удосконалення роботи педагогічної ради;
 • удосконалення системи пошуку юних талантів і обдарувань;
 • підвищення ефективності та дієвості управління школою;
 • зміцнення і використання навчально-матеріальної бази за рахунок позабюджетних надходжень;
 • захист, збереження, зміцнення і розвиток здоров'я учнів;
 • розвиток комп’ютерної грамотності учнів та педагогів школи;
 • розвиток творчої ініціативи педагогів у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності;
 • розвиток в учнів пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновітнішими досягненнями науки і техніки;
 • виховання особистості через прилучення до активної діяльності і всебічний зв'язок школи з життям;
 • виховання в учнів патріотичних почуттів і формування національної самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім'я України;
 • виховання учнів на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей;
 • виховання позитивних мотивів начальної діяльності, свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин.

НАЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА

Всього класних кімнат і лабораторій – 31

Обладнано навчальних кабінетів – 19

Спортивних залів – 2

Майстерень – 4

Компютерних класів – 1

Мультимедійних кабінетів – 1

Всього компютерів у школі – 31,

із них підключено до Інтернету – 25

Бібліотечний фонд школи:

всього книг, брошур, журналів – 19707,
у тому числі підручників – 12134,
із них: для 1-4 класів – 2817;
для 5-9 класів – 6583;
для 10-11 класів – 2724

ФОРМУЛА УСПІХУ ШКОЛИ

Професійна, творча, компетентна адміністрація


«плюс»


ініціативний, енергійний, працелюбний колектив однодумців

«помножений»

на впровадження наукового педагогічного досвіду, особистісно орієнтований підхід до кожного учня, власні здобутки, відкриття, перемоги

«плюс»

відкрите учительське серце

«поділене»

на 247 учнів,

«мінус»

одноманітність, сірість, байдужість.

Кiлькiсть переглядiв: 21