Учителям інформатики

Заходи для учнів щодо безпечного користування Інтернетом

 1. Лекція для учнів 9-х класів: «Про безпеку в Інтернеті»
 2. Лекція для учнів 11 класу: «Позитивне та негативне при користуванні Інтернетом»
 3. Круглий стіл з учнями школи: «Формування навичок безпечного користування Інтернетом»
 4. Заняття гуртка інформатики: «основні правила Інтернет - безпеки та Інтернет - етики»
 5. Батьківські збори: «Увага! Рифи: „ Комп'ютер ” і „ Інтернет ”
 6. Бесіда для учнів 2-4 класів: «Підводні рифи Інтернету»
 7. Лекція для учнів 5-9 класів: «Підводні рифи Інтернету»

Заняття гуртка інформатики

Тема заняття. Основні правила Інтернет – безпеки і Інтернет – етики
Мета заняття. Домогтися засвоєння учнями основних правил Інтернет – безпеки і Інтернет – етики
Хід заняття

І. Організаційний момент

ІІ. Бесіда з учнями про користування Інтернетом: що дає Інтернет кожному з учнів, які проблеми виникають при користування Інтернетом

ІІІ. Ділова гра: «Ми — користувачі Інтернету»

 • — Гуртківці поділяються на 2 команди, кожна з яких обирає капітана. Команди отримують аркуші білого та кольорового паперу, ножиці, клей, фломастери. Гра включає три конкурси.
Конкурс 1.
 • Протягом певного часу необхідно згадати якомога більше термінів, пов’язаних з роботою в Інтернеті; терміни записуються на аркушах фломастерами. По команді вчителя капітани вивішують аркуші на дошку. Далі проводиться обговорення термінів із наведенням командами їх означень. Балами оцінюються кількість згаданих термінів і їх чітке пояснення.
Конкурс 2.
 • Команди називають позитивні і негативні сторони користування Інтернетом. Представники команд вивішують аркуші з записаною інформацією. Учитель називає будь яке положення із наведеного списку, а представник відповідної команди пояснює, у чому позитив чи негатив даного поняття. Бали виставляються за кількість понять і їх змістовне пояснення.
Конкурс 3.
 • Команди створюють плакат з малюнками (аплікацією), що відображають наслідки користування Інтернетом. Плакати вивішуються на дошку. Команда-суперниця повинна відгадати суть зображеного. Потім представник команди — автора малюнка дає свої пояснення. Бали виставляються за оригінальність створення малюнка (аплікації), правильної трактовки командою суперників і власного пояснення команди – автора. По закінченню гри підводяться підсумки. Переможці нагороджуються призами.

ІV. Диспут: «Основні правила Інтернет – безпеки та Інтернет – етики»

 • У ході диспуту учитель ставить учням запитання про можливі ситуації, які виникають при користуванні Інтернетом. Учні повинні відповісти, як найкраще вирішувати проблеми, що можуть виникнути. При неточності відповіді учитель залучає інших учнів, або сам коригує відповідь.

V. Вручення учням пам’яток «Правила Інтернет – безпеки та Інтернет – етики».

 • Учні включають комп’ютери та знаходять тестовий файл «Абетка Інтернет – безпеки та Інтернет – етики для дітей і підлітків».

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Мікрофон»

 1. Що ви дізналися про безпеку в Інтернеті?
 2. Яке правило із Інтернет – безпеки ви вважаєте найголовнішим для себе?
 • Учитель підводить учнів до висновку, що правила Інтернет – безпеки треба завжди виконувати і розповідати про необхідність їх дотримання своїм знайомим, друзям, однокласникам. На закінчення учні пишуть через Інтернет коротенькі листи своїм знайомим, в яких повідомляють про тему заняття гуртка і радять своїм знайомим звернути увагу на правила безпечної роботи в Інтернеті.

Учителям-словесникам

Тренінг як засіб формування комунікативної компетентності учнів на уроках суспільно-гуманітарного циклу

Приклади тренінгів
 1. «Скриня мудрості». Учням пропонується уважно прочитати текст і написати запис-ку, в якій ставиться важке питання до тексту. Всі записки поміщають у коробку, потім усі читають текст удруге і виймають із коробки по одній записці. Гравці по черзі відповідають на запитання.
  Рекомендації. Оцінюються змістовність, глибина питання і якість відповіді.
 2. «Незвичайна доповідь». Ведучий читає текст. Кожен учень кодує зміст тексту за допо-могою знаків, схем, малюнків і передає таку записку сусідові праворуч. Тепер кожен робить доповідь за цим текстом, вико-ристовуючи малюнки або схеми свого сусіда.
  Рекомендації. Це вправа на оригінальність – здатність генеру-вати ідеї, що відрізняються від звичайних, загальноприйнятих, виникнення нових ідей
 3. «Мініатюра». Клас об’єднується в групи по три учні. Усі читають навчальний текст, а потім кожна група зображує зміст тексту якою-небудь мініатюрою. Це може бути сценка, пісня, пантоміма. Інші повинні словами пояснити побачене. Кожна мініатюра оцінюється за п’ятибальною шкалою з урахуванням кмітливості, оригінальності виконання.
  Рекомендації. Творчо обдарованих людей вирізняють певні риси особистості та способи взаємин з оточуючими. Наприклад, перфекціонізм (від англ. – «досконалий») – це прагнення робити все якнайкраще, прагнення до досконалості навіть у малозначущих справах.
 4. «Виявлення помилки». Учням пропонується уважно прочитати текст, зрозуміти його зміст і головну думку. Потім їм дають цей же текст, але зі зміненим у певних межах змістом. Завдання ― знайти й виправити всі неправильні твердження. Кожен виконує завдання письмово, після чого виправлення обговорюються. Якщо учнями помічені не всі неточності, то пропонується ще раз переглянути початковий навчальний текст і відзначити недогляд.
  Рекомендації. Ця вправа спрямована на розвиток швидкості (легкості) думки – кількість ідей за одиницю часу (причому в цьому випадку важлива не їхня якість, а саме кількість).
 5. «За п’ять хвилин дізнаєшся чимало». Гра дає дітям уявлення про те, що за короткий строк можна дізнатися чимало. Перед дітьми стоїть годинник. Кожному учневі вчитель заздалегідь готує однакову невелику статтю, оповідання. Школярі читають запропонований матеріал рівно 5 хвилин. Далі один зі школярів розповідає найбільш істотне з того, що він дізнався за цей строк, інші його доповнюють. Останнім промовцем вважається учень, який зумів доповнити сказане всіма.
  Рекомендації. Після того, як учні виконали цю вправу, ведучому доцільно обговорити проблему економії часу
  .
 6. «Не хочу хвалитися, але я…». Пропонуємо учням закінчити речення.
  Мета: створити сприятливий мікроклімат у групі, розвивати уміння стислої самопрезентації (на початку уроку),надати можливість самореалізуватися, самостверджуватися (як підсумок уро
  ку)
 7. «Ми можемо бути письменниками». Об'єднати учасників у групи.
  Кожна група отримує конверт із набором речень ( у всіх груп однакові). Речення потрібно скласти в логічній послідовності, щоб отримати оповідання.
  Висновок: у кожній команді буде власне оповідання. Зазвичай звучить питання: а як правильно? Люди звикли діяти відповідно до усталених стереотипів, які створили інші люди. Тут немає правильного чи неправильного оповідання, кожна група мала свою логіку, якою користувалася. Кожен у групі розуміє цю логіку. Ми вчимося приймати і поважати думку інших, адже кожен має право на її висловлення, а думка – на існування.
 8. «Що моя річ знає про мене». Узяти будь-яку свою річ і від її імені розповісти щось про себе.
 9. «Острів». На дошці шість островів: «Дружба», «Любов», «Здоров’я», «Родина», «Слава», «Багатство». За допомогою клейкого папірця «оселитися» на певному острові, пояснюючи свій вибір (Усвідомлення цінностей).
Кiлькiсть переглядiв: 153