Реалізація завдань школи здійснюється через цільові проекти

 1. «Управління навчально-виховним процесом»
 2. «Професійне зростання педагогів»
 3. «Якість навчання»
 4. «Обдарована дитина»
 5. «Профільне навчання»
 6. «Збереження життя і здоров'я учасників НВП»
Проект «Професійне зростання педагогів»

Мета:створити умови для підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, збереження та розвитку творчого потенціалу всього колективу.

Основні завдання:
 1. Створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем.
 2. Формування в учителів готовності до впровадження сучасних інноваційних технологій.
Шляхи реалізації:
 1. Посилення ролі методичної служби школи у проведенні діагностики, вивчення рівня професійної компетентності вчителів.
 2. Створення моделей методичної роботи з групами педагогів різного рівня професіоналізму.
 3. Удосконалення особистого досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання.
 4. Широке висвітлення позитивного досвіду через:
 • семінари – практикуми;
 • творчі звіти;
 • виставки набутого досвіду;
 • участь у ярмарках пед.. технологій;
 • публікації у фахових журналах;
 • проведення відкритих уроків.

5. Участь у шкільних, районних та обласних конкурсах педагогічної майстерності.

Очікувані результати:
 1. Підвищення престижу професії педагога.
 2. Навчання педпрацівників школи ефективному використанню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
 3. Розвиток творчого потенціалу вчителя.
 4. Упровадження нових освітніх технологій у навчально-виховний процес.
 5. Узагальнення й поширення власного педагогічного досвіду.
 6. Готовність учителя до впровадження сучасних інноваційних технологій
Критерії оцінювання:
 1. Підвищення рівня професійної компетентності вчителя.
 2. Здійснення самоосвітньої діяльності педагогами.
 3. Постійні публікації у видавництвах Всеукраїнського рівня.
 4. Участь учителів у професійних конкурсах.
 5. Підвищення якості навчально-виховного процесу
Кiлькiсть переглядiв: 8