Правила дотримання безпечної поведінки під час новорічних свят

Шановні батьки! Зважаючи на те, що зазвичай під час Новорічних святкувань стрімко зростає кількість пожеж, які виникають внаслідок порушення правил пожежної безпеки при користуванні гірляндами, встановленні ялинок та при користуванні піротехнічними виробами, керівництво школи звертається до Вас з проханням:

дослухайтесь корисних порад і це допоможе Вам безпечно зустріти та провести новорічні та різдвяні свята.
При встановленні ялинки необхідно:
 • розмістити її на стійкій основі: на підставці, в посудині з піском, так, щоб вона не перешкоджала виходу з приміщення, знаходилася на відстані не менше півметра від систем опалення, телевізорів, приймачів, магнітофонів, легкозаймистих матеріалів;
 • гірлянди варто купувати у спеціалізованих крамницях, а не на ринках, де часто-густо зустрічається неякісний товар;
 • для прикрашення ялинки застосовуйте електричні гірлянди тільки ліцензійного виготовлення;
 • лампи гірлянди закріплюйте надійно, бо при падінні від поштовху чи протягу вони можуть стати причиною пожежі;
 • обов'язково перевірте справність електричного проводу, його ізоляцію;
 • не слід прикрашати ялинку целулоїдними, паперовими та іншими легкозаймистими іграшками й прикрасами, ватою, марлею. І звичайно ж, не можна для прикраси використовувати свічки;
 • якщо ж Ви помітили ознаки пожежі - не панікуйте. Спочатку подивіться, що горить. Якщо це гірлянда - негайно вимкніть її з розетки. Якщо ялинка вже запалала - беріть хутко ковдру, рядно, намочуйте їх у воді й накривайте ялинку або просто залийте її водою. Якщо ж Ви самі не в змозі справитися з вогнем – негайно викликайте пожежно-рятувальну службу за номером „101”. Повірте, професіонали Вам завжди допоможуть.
Під час використання піротехнічних виробів:
Дозволяється купувати і використовувати лише дорослим!
 • Шановні батьки, купуйте лише ліцензовані піротехнічні вироби;
 • використовуйте їх відповідно до інструкцій, розміщених на виробі або на його споживчому пакеті;
 • застерігаємо, що користування такими приладами в приміщенні категорично забороняється;
 • звертаємо увагу батьків - пам'ятайте: в жодному разі не залишайте сірники, запальнички, бенгальські вогники та інші піротехнічні засоби у легкодоступних для дітей місцях, не дозволяйте малюкам самим бавитися з такими іграшками.

Основними причинами пожеж у осінньо-зимовий період стають необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації газо-, електрообладнання і пічного опалення, використання саморобних обігрівачів та пустощі дітей з вогнем тощо. Пам’ятайте, щоб зберегти своє життя та майно від вогню необхідно:

 1. Бути обережними під час поводження з відкритим вогнем.
 2. Не залишати без нагляду ввімкненими газові та електроприлади.
 3. Стежити за справністю пічного опалення.
 4. Не розміщувати меблі ближче 1 метра до печі.
 5. Не залишати поблизу легкозаймисті речовини.
 6. Забезпечити свою домівку первинними засобами пожежогасіння – вогнегасниками.
 7. Не залишати малих дітей без нагляду, розповідати їм про небезпеку, яку містять в собі сірники, побутові електроприлади тощо.

Як свідчать аналіз аварійності при використанні газу в побуті, більшість надзвичайних ситуацій і нещасних випадків відбувається саме через несанкціоноване втручання власників газового обладнання в роботу системи, самовільне втручання абонентів у систему газопостачання, конструкцію газових приладів, систему димовідведення та вентиляції; порушення власниками умов безпечної експлуатації газових приладів; несправність та невідповідність вимогам нормативних актів систем димовідведення та вентиляції; неякісне, несвоєчасне технічне обслуговування газового обладнання, у тому числі автоматики безпеки газових приладів. Разом з тим, всім власникам газового обладнання необхідно пам’ятати, що його використання пов’язане з підвищеною вибухопожежонебезпекою. А якщо прилади вже не нові, піддавалися ремонту або переобладнанню, ймовірність аварії зростає в рази. І кожна людина повинна усвідомлювати і відповідально до цього ставитися, адже постраждати може не тільки вона сама, а й близькі та рідні, сусіди. То ж радимо вам: уважно стежте за роботою газового обладнання у себе в оселі та на прилеглій території і при найменших ознаках неполадок звертайтеся в аварійні служби.

ЗАТВЕРДЖУЮ

директор департаменту загальноїсередньої та дошкільної освітиМіністерства освіти і науки України Ю. Г. Кононенко

Орієнтовні вимоги до змісту атестаційних завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2017/2018 навчальному році

Орієнтовні вимоги до змісту атестаційних робіт для учнів 4 класу

Атестація з кожного предмета проводиться письмово у формі підсумкових контрольних робіт. Підсумкові контрольні роботи укладають учителі початкових класів/методичні об’єднання вчителів початкових класів за єдиними завданнями для усіх класів паралелі відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань. Атестаційні матеріали, що містять підсумкові контрольні роботи з української мови і математики у двох варіантах, погоджує педагогічна рада і затверджує керівник закладу освіти. Контрольні роботи проводяться відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових. Звертаємо увагу на те, що у разі відсутності учня (вихованця) в день проведення державної підсумкової атестації у Класному журналі у колонці під датою її проведення фіксують відсутність учня.

На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання. Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за №566/19304) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»). Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень учня/учениці, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів закладівзагальної середньої освіти. При підготовці завдань для підсумкової контрольної роботи необхідно враховувати такі аспекти:

 • перевірці підлягає навчальний матеріал, що опановувався учнями впродовж навчання в початковій школі;
 • контрольна робота повинна містити компетентнісно-орієнтовані завдання різних рівнів складності;
 • кількість і обсяг завдань мають бути оптимальними для виконання впродовж часового проміжку, відведеного на контрольну роботу;
 • тестові завдання бажано формулювати в одному стилі: або у формі запитання, або спонукання;
 • завдання для проведення підсумкової контрольної роботи готують у двох рівноцінних варіантах.
Особливості конструювання змісту атестаційної роботи з української мови

Атестаційна контрольна робота з української мови є інтегрованою і містить завдання на перевірку результатів навчання з української мови і літературного читання. Завдання на перевірку сформованості навички читання, розуміння прочитаного, уміння працювати з текстом, використовуючи визначені програмою літературознавчі поняття; перевірку орфографічних і пунктуаційних умінь, навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь; побудову зв’язного висловлювання формуються на основі єдиного художнього або науково-художнього тексту. Для перевірки орфографічних і пунктуаційних умінь укладачі контрольної роботи обирають в тексті для читання логічно завершену частину для списування, в якій 25% слів містять вивчені орфограми, і оформлюють її з пропусками цих орфограм. З метою забезпечення умов цілісного сприйняття тексту, який будуть опрацьовувати учні, рекомендуємо розпочати контрольну роботу з опрацювання частини для списування, а саме: прочитати її і вставити пропущені букви. Далі організовують перевірку навички читання мовчки таким чином:

 • учитель пропонує дітям взяти в руки олівці;
 • за вказівкою вчителя діти починають читати текст (мовчки);
 • через 3 хвилини вчитель зупиняє читання і пропонує поставити олівцем крапку над словом, на якому зупинився читати учень;
 • учитель пропонує дітям продовжити читання тексту до кінця.

Після повного прочитання тексту учням пропонується виконувати завдання у порядку зручному дитині. Зміст підсумкової контрольної роботи може бути сконструйовано у двох варіантах (за вибором учителя). В обох варіантах перше завдання представлено текстом для читання.

І варіант підсумкової контрольної роботи з української мови формується з тексту для читання, визначеної у ньому частини для списування (з пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь, трьох завдань до тексту для перевірки розуміння його змісту і вміння працювати з текстом (одне з яких на перевірку практичного засвоєння літературознавчих понять; друге – на перевірку сформованості умінь визначати основну думку, тему твору/встановлювати послідовність подій/встановлювати взаємозв’язки фактів, подій/характеризувати вчинки дійових осіб; третє – на перевірку сформованості уміння пояснювати зображувальні можливості художнього слова для описів природи, зовнішності персонажів, характеристики героїв), трьох завдань за змістом тексту для перевірки навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь (одне з яких на визначення/групування/класифікацію мовних одиниць, друге – на доповнення/побудову/трансформування речень/зв’язок слів у реченні; третє – на утворення форм слів, що належать до різних частин мови, за заданою умовою), творчого – на побудову зв’язного висловлювання за змістом прочитаного тексту, у якому учень формулює власні оцінні судження.

ІІ варіант підсумкової контрольної роботи з української мови відрізняється від І варіанту тим, що для перевірки розуміння його змісту і вміння працювати з текстом та для перевірки навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь розробляють тестові завдання закритого типу (на вибір однієї відповіді з трьох пропонованих), відкритого типу (з короткою відповіддю і на встановлення послідовності або відповідності для перевірки мовних знань). Змістове наповнення цих завдань добирається відповідно до наданих рекомендацій до І варіанту підсумкової контрольної роботи.

Особливості конструювання змісту атестаційної роботи з математики

Зміст підсумкової контрольної роботи може бути сконструйовано у двох варіантах (за вибором учителя).

І варіант підсумкової контрольної роботи з математики має формуватись з таких основних завдань: складеної задачі на 3 дії; виразу з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками); на порівняння і перетворення величин; знаходження частини від числа; застосування геометричного матеріалу. Роботу учень письмово оформлює на листочках зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт з математики. Усі письмові обчислення до завдань мають виконуватись у зошиті.

ІІ варіант підсумкової контрольної роботи для державної атестації з математики має формуватись з тестових завдань (відкритого і закритого типу), серед яких обов’язково одна задача на три дії та одне завдання з геометричним матеріалом. Частину роботи (задачу і геометричний матеріал) учень письмово оформлює на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт з математики. Тестові завдання виконує на окремому аркуші з тестовими завданнями, виданому вчителем. Усі письмові обчислення до завдань мають виконуватись відповідно у зошиті і на аркуші з тестами.

РАДА ШКОЛИ
Голова ради школи Мащенко Олександр Миколайович
Члени ради школи:

Батьки:

 1. Мусієнко Віктор Олександрович
 2. Горбенко Юлія Анатоліївна
 3. Дробиш Марина Володимирівна
 4. Клепач Олександр Станіславович
 5. Лупашко Роман Олександрович
 6. Панченко Оксана Володимирівна
 7. Максименко Оксана Володимирівна
 8. Винниченко Майя Ягшимурадівна
 9. Мащенко Олександр Миколайович

Учителі:

 1. Червоненко Валерій Олексійович
 2. Погрібняк Віра Іванівна
 3. Голінченко Лідія Петрівна
 4. Савченко Віра Олексіївна
 5. Чернець Наталія Вікторівна
 6. Кісенко Ніна Іванівна
 7. Савченко Анатолій Віталійович
 8. Ярміш Надія Василівна
 9. Малишко Любов Борисівна

Учні:

 1. Мащенко Тетяна – 11 клас
 2. Пономаренко Олександра – 11 клас
 3. Полтавець Діана - 11клас
 4. Панченко Марія - 10клас
 5. Перекліта Ірина - 10 клас
 6. Мурзабек Вероніка - 10 клас
 7. Труш Олександр - 9 клас
 8. Мусієнко Данило - 8 клас
 9. Гребець Дарина - 8 клас
БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ ШКОЛИ
Голова батьківського комітету Горбенко Юлія Анатоліївна
Члени батьківського комітету:
 1. Бредун Світлана Іванівна
 2. Єна Вікторія Анатоліївна
 3. Зленко Тетяна Василівна
 4. Міхура Олександр Вікторович
 5. Бухало Світлана Віталіївна
 6. Сорока Ярослав Сергійович
 7. Король Світлана Володимирівна
 8. Іващенко Іван Іванович
 9. Горбенко Юлія Анатоліївна
ПІКЛУВАЛЬНА РАДА
Голова піклувальної ради Грабовий Ігор Іванович
Члени піклувальної ради:
 1. Грабовий Ігор Іванович
 2. Минець Оксана Михайлівна
 3. Багіян Валерій Віталійович
 4. Костюк Михайло Олександрович
 5. Добруля Сергій Васильович
 6. Олешко Євгеній Іванович
 7. Шилін Ігор Миколайович
 8. Величко Сергій Васильович
 9. Петренко Сергій Миколайович
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Всебічно розвиваємо особистість, формуємо фундаментальні знання, уміння і навички на засадах соціального партнерства з усіма учасниками освітнього простору. Соціальне партнерство в освіті ― це партнерство, яке ініціює система освіти як особливу сферу соціального життя, що робить вклад у становлення громадянського суспільства. Соціальне партнерство дозволяє змінювати, проектувати, апробувати і встановлювати суспільно значущі функції системи освіти. У школі створена і працює система соціального партнерства, мета якої ― досягнення конкурентоздібності закладу, який має активну громадянську позицію, високий і стійкий авторитет і працює в умовах постійного розвитку та інноваційних змін у суспільстві. Для досягнення цієї мети в школі розроблені і успішно реалізуються заходи по залученню соціальних партнерів, якими передбачені і визначені цілі спільної діяльності, принципи взаємодії, розробка системи управління освітнім процесом і його якістю в школі.

* Участь у Всеукраїнських і обласних науково-практичних конференціях.

/Files/slider/fr_hr/Обласна конференція 024.jpg /Files/slider/fr_hr/Обласна конференція 027.jpg /Files/slider/Біля емблеми фестиваля.jpg

* Соціальне партнерство педагогів школи у міжнародному освітньому просторі

* Соціальне партнерство в інформаційних соціальних мережах

* Соціальне партнерство з ветеранами Великої Вітчизняної війни, праці, воїнами-інтернаціоналістами, АТО.

/Files/slider/конк. пісні.jpg /Files/slider/fr_hr/Прийма.jpg /Files/slider/fr_hr/Афг.JPG

* Соціальне партнерство із профспілковим комітетом

/Files/slider/fr_hr/Фото-0316.jpg

* Соціальне партнерство з позашкільними закладами

* Соціальне партнерство з ДЮСШ (фізично-оздоровчі заходи, спортивно-масова робота)

/Files/slider/fr_hr/спорт.jpg /Files/slider/fr_hr/К.jpg /Files/slider/fr_hr/сп..jpg

Соціальне партнерство з органами юстиції, службами у справах дітей

* Соціальне партнерство з органами учнівського самоврядування

/Files/slider/fr_hr/Фото-0319.jpg

* Соціальне партнерство з випускниками школи

/Files/slider/fr_hr/Вип.jpg

Сім заповідей для батьків

1. Не вважайте дитину своєю власністю - вона Божа.
2. Любіть її такою, якою вона є, навіть якщо вона не надто талановита, не в усьому досягає успіху...
3. Не очікуйте, що вона виросте саме такою, якою хочете Ви, - допоможіть їй стати собою
4. Запам’ятайте: найголовніший ваш обов’язок - розуміти і втішати.
Ви - не суддя, не приклад для наслідування, а людина, на грудях якої можна виплакатись і у п’ять, і в п’ятдесят років.
5. Не переймайтесь, якщо не можете чогось зробити для сина чи дочки. Найгірше, якщо можете, але не робите.
6. Усвідомте: для дитини зроблено замало, якщо зроблено не все.
7. Не очікуйте на вічну вдячність: ви дали життя своїй дитині, вона віддячить вам онуками.

Пам’ятка для батьків

 • Якщо дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти
 • Якщо дитина живе у ворожнечі, вона вчиться агресивності
 • Якщо дитину висміюють, вона стає замкненою
 • Якщо дитина росте в докорах, вона вчиться жити з почуттям провини
 • Якщо дитину хвалять, вона вчиться бути вдячною
 • Якщо дитину підтримують, вона вчиться цінувати себе
 • Якщо дитина живе в розумінні й доброзичливості, вона вчиться знаходити любов у цьому світі

Десять «Золотих правил» для батьків

1.Не марнуйте часу дитини

У ранньому дитинстві мозок найкраще сприймає нове, накопичує знання. Отже, подбайте, щоб життя дитини не було нудним, одноманітним, безрадісним. Створивши сприятливе середовище, можна підвищувати коефіцієнт розумового розвитку.

2.Формуйте самоповагу

Висока самооцінка додає сміливості, упевненості, формує вміння ризикувати. Діти повинні усвідомити, що успіх, майбутній добробут залежить від них самих. Власний образ, закріплений свідомістю, є визначальним на роботі, при виборі друзів, у сім’ї

3.Навчіть дитину спілкуватися

Є шість умов, за яких у дитини виробляються корисні навички: це щира любов до батьків, приязне ставлення до оточуючих, зовнішня привабливість, можливість спостерігати позитивні приклади соціального спілкування ( поведінка батьків, учителів), висока самооцінка, достатній запас слів, уміння підтримувати розмову.

4.Пильнуйте, щоб дитина не стала «телеманом»

Сидіння перед телевізором гальмує в дітей розвиток лівої півкулі головного мозку, а нею визначається розвиток мови. Отже, із часом у дитини можуть виникнути ускладнення під час спілкування.

5.Виховуйте відповідальність, порядність

Потрібно не лише пояснювати, що таке добре, а що погано, а й закріплювати гарні навички, карати за негідні вчинки. За приклад має слугувати гідна поведінка батьків.

6.Навчайте дитину шанувати сім’ю

Добрі стосунки, любов і повага у сім’ї виховують краще за будь-які лекції.

7.Подбайте про гарне оточення

Якщо ви живете на соціально-психологічному смітнику, дітям важко буде вийти з нього, розповсюджуючи пахощі троянди. Оточення впливає на моральні орієнтири, поведінку дітей, тому уважно придивіться, з ким товаришують ваші діти, поцікавтесь репутацією їх та батьків цих дітей.

8.Будьте вимогливими

Діти з високою самооцінкою, почуттям власної гідності, умінням робити щось краще за інших, виховуються, як правило, у сім’ях, де до них ставляться високівимоги, але не будьте тираном.

9.Привчайте дитину до праці

Певною міроюви можете запрограмувати життєвий успіх своїх дітей. Не слід неодмінно оберігати своїх синів і дочок від труднощів. Нехай вони зрозуміють, що шлях до успіху вимагає певних зусиль.

10.Не робіть за дітей те, що вони можуть зробити самі

Нехай вони все спробують, нехай вчаться на власних помилках, звикають робити щось для інших. Якнайбільше спілкуйтеся з дітьми. Пам'ятайте, якою буде Ваша дитина у доросломужитті, такою буде й Ваша старість!

Кiлькiсть переглядiв: 389